IT poradenství a konzultace

Naše IT poradenství a konzultace zahrnují kompletní sféru problematiky informačních technologií. Díky naší dlouholeté zkušenosti v oboru nabízíme odbornou pomoc nejen zákazníkům, kteří řeší zcela novou realizaci či jen modernizaci jejich firemní IT infrastruktury (za účelem zvýšení efektivní produktivity a tím spojené návratnosti vložených financí), ale i mnoho dalších nejmodernějších řešení z celé rozsáhlé IT oblasti. Nejlepších výsledků dosáhnete na základě vzájemné konzultace s profesionály v oboru.

S ohledem na rozsáhlost celé IT oblasti rozdělujeme poradenství a konzultace do těchto tří oblastí:

 • Hardwarové poradenství - jaký hardware je nejvhodnější pro Vaše konkrétní potřeby a dispozice.
 • Softwarové poradenství - jaký software bude vyhovující pro Vaše účely a potřeby. Dále také témata jako např. zálohování, synchronizace dat mezi počítači a mnohé další.
 • Síťové poradenství - jaká síťová topologie bude nejlépe vyhovovat Vaší, ať už malé či velké firmě. Spadají sem veškeré otázky spojené s návrhy i samotnou realizací síťové infrastruktury, ať metalické, optické či bezdrátové.

 

Paralelní dovoz

Paralelní dovoz je dynamický systém umožňující dosažení výhodného nákupu z celosvětového IT produktového portfolia, a to na bázi využívání alternativních zdrojů z různých demografických oblastí. Cílem je umožnit propojení jednotlivých obchodních trhů ČESKÉ REPUBLIKY, EU, SEVERNÍ AMERIKY a ASIE. Vzniká tak možnost aktivního propojení mezi jednotlivými trhy a tím i vytvoření konkurenčního prostředí, ve kterém má náš zákazník možnost výběru mezi jednotlivými distributory.

Na základě této politiky hovoříme o paralelním importu, který umožňuje nákup a další prodej výhradně originálních produktů předních světových výrobců. Paralelní import vytváří konkurenci výhradnímu distributorovi a snižuje tak koncovou cenu produktu při zachování totožných záručních a servisních podmínek. V návaznosti na paralelní import dodáváme na český trh i takové produkty, které nejsou běžnou součástí nabídky oficiálního distributora pro danou demografickou oblast, a tak jsme schopni předložit široké spektrum produktů zákazníkovi dle jeho požadavků.

 

Virtualizace a virtualiační technologie VMware a Microsoft

Virtualizace serverů a virtuální servery jsou jedním z hlavních témat současných IT technologií, protože má velký potenciál v úspoře peněz při nákupu hardware, ale také v elektřině a chlazení. S technologiemi nabízenými společností Microshop snadno dosáhnete zmíněných výhod. Optimalizujte investici do nákupu serveru a zvažte tzv. "multiple server roles" jako oddělené virtuální stroje běžící na jednom fyzickém serveru, spouštějte efektivně několik rozdílných operačních systémů a využijte naplano výkon x64 architektury.

Pro získání dalších informací nás neváhejte kontaktovat

 

Vedení IT projektů

Vedení IT projektů je dynamicky rostoucí odvětví, které zahrnuje plánování, koordinaci, přípravu rozpočtu a rozfázování větších projektů, stejně tak jako plánování rizik a lidského faktoru. Pro implementaci nových systémových procesů a zavádění nových produktů a služeb na trh je vedení IT projektu nezbytné.

Obrovský růst IT odvětví způsobil, že je na trhu nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti řízení IT projektů. Microshop tento problém dokáže vyřešit a nabízí služby skutečných odborníků k vedení IT projektů. Zkušení a proškolení manažeři projektu budou k dispozici pro Vaši organizaci. Tito manažeři mají dostatek znalostí s vedením projektů a dokáží klienta dovést k úspěšnému řešení.

Microshop nabízí:

 • vedení IT projektů
 • analýzu systémových zdrojů
 • plánování projektů
 • návrh systému
 • vedení implementace
 • ochranu projektu

Pro více informací nás kontaktujte

 

Aplikační hosting v České Republice, Lucembursku, USA

Nedostačuje Vám již současné řešení pro webowé aplikace v rámci Vašeho firemního serveru? Požadujete výkonné, flexibilní a zároveň bezpečné řešení? Microshop nabízí výkonné řešení pro Vaše náročné aplikace s využitím aplikačního hostingu na serverech v České Republice, Lucembursku a USA.

V současnosti mnoho firem nemá dostatečné povědomí o možnostech aplikačního hostingu a virtualizace, což ve výsledku může způsobit nedostatečný výkon aplikací, potenciální hrozbu pro aplikace a zbytečné náklady na provoz vlastních technologií. Aplikační hosting eliminuje zmíněné nedostatky, přináší nové možnosti a ulehčuje rozvoj Vašeho businessu.

Zvažte následující výhody:

 • snížení nákladů na provoz
 • vysoká úroveň zabezpečení
 • všechna data jsou pravidelně zálohována
 • nekupujete vlastní servery
 • variabilita a flexibilita

Samozřejmostí je:

 • profesionální správa hardware a software
 • podpora 24x7x365
 • vysoká úroveň zálohovacích technologií
 • možnost nadstandardní podpory pro klienty